SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU Općih uvjeta isporuke vodnih usluga

Početak savjetovanja: 05.10. 2023. godine

Završetak savjetovanja: 05.11. 2023. godine

Razlog donošenja akta:

Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19), u daljnjem tekstu: Zakon, u odredbi članka 40. propisani su opći uvjeti isporuke vodnih usluga. Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima.
Opći uvjeti isporuke vodnih usluga donose se kao opći akt s općim učinkom na korisnike vodnih usluga.
Trgovačko društvo Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Daruvar, kao pravna osoba s javnim ovlastima, sukladno odredbi članka l1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), provodi savjetovanje s javnošću prije donošenja Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 05.11.2023. godine dostave svoje prijedloge i primjedbe na nacrt Opće uvjete o isporuci vodnih usluga, putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na adresu elektroničke pošte ppi@dvio.hr ili na adresu Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar.
Ukoliko ne želite da Vaš komentar bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

NACRT – Opći uvjeti isporuke vodnih usluga

OBRAZAC-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Skip to content