Djelatnosti

Za naše građane

DVIO službe obavljaju slijedeće djelatnosti

Izgradnja i održavanje vodnih izvora, cjevovoda, vodosprema i crpnih stanica za opskrbu pitkom vodom u gradovima Daruvaru, Bastajima i Ðulovcu te susjednim naseljima.
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u gradu Daruvaru, kroz kanalizacijski sustav i uređaj za pročišćavanje, kako bi se zaštitio okoliš i očuvala kvaliteta voda.
Skip to content