Povijest

Vodoopskrbni sustav Daruvar počeo se graditi 1965. godine prvenstveno na polaganju cjevovoda sirove vode. U periodu od 1965. god. do 1968. god. izgrađeni su cjevovodi sirove i pitke vode u dužini od približno 17 km, te objekti na cjevovodu: Vodozahvat na Pakri, Uređaj za kondicioniranje pitke vode u Bijeloj, vodosprema kapaciteta 200 m3 u Vinogradima, vodosprema 2000 m3 u Vinogradskoj ulici.
Izgradnjom navedenih objekata stvoreni su uvjeti da Grad Daruvar prvi puta u svojoj povijesti bude opskrbljen pitkom vodom iz kontroliranog javnog sustava.

Godine 1969. intenzivno se gradi razvodna ulična (sekundarna) vodovodna mreža na koju se priključuju i prvi potrošači.

Najveći dio ulične vodovodne mreže izgrađen je u periodu od 1969. do 1980. god. U istom periodu na vodoopskrbni sustav priključeni su u najvećem broju korisnici u gospodarstvu kao i kućanstvima.

Nakon 1980. god nastavlja se dogradnja i širenje sustava na prigradska naselja te je do danas preko 85% područja grada Daruvara pokriveno vodoopskrbnim sustavom, a preko 90% potrošača snabdjeveno je pitkom vodom.

Javna vodoopskrba

Tvrtka Darkom vodoopskrba i odvodnja svoju djelatnost javne vodoopskrbe provodi na području 5 općina – Daruvar, Sirač, Đulovac, Končanica i Dežanovac. Cjelokupno područje javne vodoopskrbe je podijeljeno na 3 vodoopskrbna sustava, odnosno 3 zone opskrbe: VOS Daruvar, VOS Bastaji, VOS Đulovac, obzirom na izvor vode kojim se opskrbljuju.

Skip to content