Etički kodeks

Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je utvrdio osnovna etička pravila ponašanja svih zaposlenika u Društvu radi utvrđivanja i promoviranja temeljnih etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima, međusobnim odnosima zaposlenika te odnosima prema korisnicima vodnih usluga.

Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. posluje u javnom interesu, naročito poštujući i razvijajući osnovne vrijednosti kao što su poštenje, pravičnost, odgovornost, integritet, kvaliteta usluga, javnost i transparentnost rada, poduzetnost, timski rad i druge vrijednosti.

Temeljna načela koja se promoviraju Etičkim kodeksom su:
• povjerenje i kolegijalnost,
• zakonitost i stručnost u radu,
• timski rad i profesionalna komunikacija,
• uvažavanje potreba korisnika vodnih usluga,
• izbjegavanje i prevencija sukoba interesa,
• odgovorno upravljanje imovinom, poslovnim financijama i postupkom nabave,
• povjerljivost osobnih podataka i informacija o poslovanju,
• izbjegavanje primanja i davanja darova.

Direktor društva potiče etičko ponašanje u organizaciji definiranjem i objavom pravila ponašanja i pozitivnim primjerom svakog zaposlenika u hijerarhiji.
Od neprocjenjive je važnosti da ovaj Etički kodeks bude osnovom svakodnevnog postupanja i da s njegovim usvajanjem započne afirmacija najviših moralnih principa u međusobnim odnosima i u ukupnom poslovanju Društva.
Predsjednikom Etičkog povjerenstva Društva imenuje se djelatnik Tomislav Kufner,
e-mail: dvio@dvio.hr
Pritužbe se mogu podnijeti pisanim putem, putem urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar, te putem elektroničke pošte na e-mail dvio@dvio.hr.

Skip to content