Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi

Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. koje se nalazi na adresi https://dvio.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://dvio.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • pojedini PDF dokumenti ponuđeni su u slikovnom obliku koji nije čitljiv čitačima ekrana;
  • slike nemaju pridružen prikladan opis;
  • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip;
  • sadržaj pojedinih poveznica nije detaljno opisan;

Darkom  vodoopskrba i odvodnja d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 01.03.2023. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o..

Izjava je zadnji put preispitana 01.08.2023. godine. Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Direktora Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o..
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Darkom d.o.o. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: dvio@dvio.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content