Daruvar je prvi grad u Hrvatskoj koji je pokrenuo odvojeno sakupljanje i iskorištavanje biootpada u bioplinskom postrojenju. Pilot projekt odvojenog sakupljanja i iskorištavanja biootpada u bioplinskom postrojenju pokrenut je koncem veljače 2019. na lokaciji Ulica 52. samostalnog bataljuna u našem gradu na uzorku od 40 stanova/kućanstava, odnosno 96 korisnika. Prije početka provedbe pilot-projekta odvojeno sakupljenog biootpada obavljena je edukacija stanara stambenih jedinica uključenih u pilot projekt, izrađen je informativni letak i postavljena informativna ploča s podacima o pilot projektu, te je izrađen edukacijski video. Projekt odvojenog sakupljanja biootpada u kućanstvima i stanovima provodi komunalna tvrtka Darkom d.o.o. u suradnji s tvrtkom SLK Projekt d.o.o. Zagreb, (bioplinsko postrojenje Hercegovac) i konzultantskom tvrtkom ConsultAre. Sam pilot projekt je trajao 3 mjeseca i početkom lipnja 2019. prošao u kontinuirani proces odvajanja biootpada u 40 stambenih jedinica. Svrha pilot projekta je bila da se ukaže na značaj odvojenog prikupljanja biootpada u našem gradu kako bi se postupno smanjivale količine otpada na našem odlagalištu Cerik, s obzirom da biootpad u ukupnom MKO iznosi gotovo 38 %. Naši sugrađani odvajaju biootpad iz kućanstva u biorazgradive vrećice koje su izrađene od biorazgradivog materijala (kukuruzni škrob) i jednom tjedno se sakupljeni biootpad odvozi na bioplinsko postrojenje u Hercegovcu gdje se koristi kao ko-supstrat u anaerobnoj digestiji za proizvodnju bioplina. Nakon uspješno provedenog pilot projekta koji je prerastao u kontinuirani proces na lokaciji Ulica 52. samostalnog bataljuna odlučeno je da se projekt sustavno i planirano proširi po kvartovima našeg grada. Od 01. kolovoza 2019. godine projekt smo proširili na stambene zgrade na lokaciji Trg Kralja Petra Krešimira IV. Nakon podjele smeđih spremnika za prikupljanje biootpada svim korisnicima Grada Daruvara, od 01. travnja 2022.godine biootpad se sakuplja sa područja cijelog grada Daruvara.

Za kraj želimo Vam poručiti dragi naši sugrađani, budimo ponosni na naš grad koji je provodio prvi takav projekt u Hrvatskoj i učinimo naš Daruvar još ljepšim i ugodnijim za život.

Skip to content