Darkom Daruvar d.o.o. potpisao je dana 13.10.2020. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada poduzeća Darkom d.o.o.“.

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.18.0019

Ukupna vrijednost projekta je određena u iznosu od 1.497.733,37 kuna, dok ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.484.546,96 kuna. Bespovratna sredstva se dodjeljuju u iznosu od 1.261.864,91 kuna.

Ugovor je u ime Darkom-a d.o.o. potpisala predsjednica uprave društva mr.sc. Ivana Djedović, u ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ministar Tomislav Ćorić te u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost direktor Siniša Kukić.

Cilj koji se ovim projektom želi postići je povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te na taj način doprinijeti oporabi otpada i konačnom smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Ciljnu skupinu predstavlja ukupno stanovništvo Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanice i Sirač kojima poduzeće pruža uslugu odvojenog prikupljanja otpada.

Svrha projekta je povećanjem stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalištu komunalnog otpada Cerik. Opravdanost projekta očituje se u činjenici da se boljim upravljanjem i organiziranjem sakupljanja određenih vrsta otpada dolazi do unaprijeđenja kvalitete usluge i većih količina odvojeno prikupljenog otpada.

Nabava vozila za odvojeno prikupljanje otpada utjecat će na daljnji razvoj javne komunalne infrastrukture, smanjenje rizika od nastanaka divljih odlagališta. Osim toga, povećat će se svijest kod stanovnika o važnosti razvrstavanja otpada što će dovesti do smanjenja onečišćenje okoliša te smanjiti količina otpada na odlagalištu.

Provedbom projektnih aktivnosti i osiguravanjem trajnosti projekta doprinijet će se povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta na području Republike Hrvatske.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni fond Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Skip to content