Dana, 01. travnja 2019. g. službeno je počeo rad projekta Reciklažnog dvorišta, kojeg je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Korisnik projekta je Grad Daruvar, a Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar upravlja reciklažnim dvorištem.

Projekt „ Izgradnja reciklažnog dvorišta u Daruvaru“ je prijavljen za financiranje iz Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Korisnik projekta: Grad Daruvar

Ukupna vrijednost projekta je 3.313.351,46 kn

Sufinanciranje iz sredstva Kohezijskog fonda iznosi 2.816.348,73 kn

Razdoblje provedbe projekta: 17.11.2017.- 14.05.2019. godine

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva kao što su karton i papir, plastične, metalne i staklene ambalaže, folije, baterije, lijekovi i drugo.

Svrha projekta je povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalištu komunalnog otpada Cerik.

Cilj projekta je izgraditi reciklažno dvorište te informativno – obrazovnim aktivnostima potaknuti građane na odvojeno odlaganje otpada i ukazati na potrebu smanjivanja količine otpada. Ciljana skupina su svi građani grada Daruvara.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Skip to content