Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlaze iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. na slijedeće moguće načine:

  • 1. putem telefona na broj : 043/440-755
  • 2. elektroničkom poštom službeniku za informiranje:

ppi@dvio.hr

  na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  3. poštom na adresu : Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • 4. osobno na adresu : Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 08,00 do 14,00 sati

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.  U skladu s time Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. objavio je na ovoj stranici Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu.

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.

Nakon provedenog savjetovanja objaviti će se Izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt akta.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

 • PLAN sajetovanja s javnošću 2024 (.pdf)

OBRASCI:

 • Zahtjev za pristup informacijama (.doc)
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (.doc)
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.doc)
 • Asset lista DVIO (.pdf)
Skip to content