UPOV Daruvar

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Daruvara

Za pročišćavanje otpadnih voda, poduzeće ima pogon u jugozapadnom djelu grada u ulici Josipa Jelačića 85A, gdje se nalazi Uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda grada Daruvara (UPOV Daruvar).

Lokacija UPOV-a Daruvar

Uređaj je izveden kao klasični Passavanov oksidacijski jarak. Postupak pročišćavanja je mehaničko-biološki s II. stupnjem pročišćavanja, projektiran na 23 000 ES.

Sastoji se od sljedećih elemenata: dva glavna kolektora, pužne pumpe, grube rešetke (Ø razmaka 20 mm), preljevne komore, aeracijskog bazena s mamut rotorima, sekundarne taložnice, prepumpne stanice za povrat aktivnog mulja, stabilizacijskog bazena, polja za zgušnjavanje aktivnog mulja, te izlaznog kanala s mjeračem protoka.

U okviru uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nalazi se i interni laboratorij za pitku i otpadnu vodu.

Ulaz u zgradu internog laboratorija.
Ulaz u zgradu internog laboratorija.
Aeracijski bazen.
Aeracijski bazen.
Sekundarna taložnica.
Sekundarna taložnica.
Čišćenje muljnih polja.
Čišćenje muljnih polja.
Sušenje mulja na muljnim poljima.
Sušenje mulja na muljnim poljima.
Skip to content