UPOV Dežanovac

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Dežanovac i Ivanovo Polje

Za pročišćavanje otpadnih voda općine Dežanovac, poduzeće ima pogon jugozapadno, a izvan  naselja Dežanovac (na izlazu u pravcu Zagreba), gdje se nalazi Uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda naselja Dežanovac i Ivanovo Polje (UPOV Dežanovac), a od prvih stanovnika udaljen je cca 200 m.

Lokacija UPOV Dežanovac.

Uređaj je mehaničko-biološki s II. stupnjem pročišćavanja, projektiran na 1800 ES.

Sastoji se od sljedećih elemenata: gruba rešetka (Ø razmaka 70 mm), retencijskog bazena, crpne stanice ulazne vode (2 radne crpke, 1 rezervna, Qmax= 30 l/s), mjerača protoka, automatske fine rešetke – sita (Ø otvora 5 mm), pjeskolova-mastolova, 2 betonska bioaeracijska bazena (sa ugrađenom aeracijom putem puhala), sekundarnog taložnika sa pokretnim mostom (u ulozi zgrtača mulja i plutajućih čestica), preljeva pročišćene vode, izlazne cijevi, rezervoara povratnog mulja, spremnika viška mulja.

Skip to content