Vodoopskrbni sustav Bastaji

Vodoopskrbni sustav Bastaji sastoji se od: kaptaže Škodinovac, vodospreme Škodinovac i vodoopskrbne mreže sa pripadajućim hidrantima, oknima i zasunima.

Ovim sustavom opskrbljuju se sljedeća naselja: Borova Kosa, Donja Vrijeska, Koreničani, Mali Bastaji, Maslenjača, Potočani, Škodinovac, Veliki Bastaji.

Za vodoopskrbu VOS Bastaji koristi se podzemna voda koja je kaptirana u naselju Škodinovac (Vrani Kamen, kaptaža Škodinovac). Nakon kaptaže, sirova voda odlazi u vodospremu Škodinovac gdje se vrši dezinfekcija otopinom natrijeva hipoklorita. Ostaci dezinfekcije prate se u analizama vode preko parametra slobodni rezidualni klor. Voda nakon dezinfekcije odlazi u vodoopskrbnom mrežom do potrošača.

Kaptaža Škodinovac.
Kaptaža Škodinovac.
Vodosprema Škodinovac.
Vodosprema Škodinovac.
Otopina natrijevog hipoklorita i dozirna crpka.
Otopina natrijevog hipoklorita i dozirna crpka.
Skip to content