Vodoopskrbni sustav Daruvar

Vodoopskrbni sustav Daruvar sastoji se od: vodozahvata Pakra-Sloboština, pomoćnog vodozahvata Pakra-Bijela, precrpnih stanica sirove vode Borik i Pakrani, uređaja za kondicioniranje vode „Filteri“, 5 vodosprema: Pakrani, Vinogradi, Daruvar, Vranjevina, Ječmenice, te vodoopskrbne mreže sa pripadajućim hidrantima, oknima i zasunima.

Ovim sustavom opskrbljuju se sljedeća naselja: Barica, Batinjani, Batinjska Rijeka, Bijela, Boriš, Brestovačka Brda, Daruvar, Daruvarski Brestovac, Daruvarski Vinogradi, Dežanovac, Dioš, Dobra Kuća, Doljani, Donji Borki, Donji Daruvar, Gornja Vrijeska, Gornji Borki, Gornji Daruvar, Imsovac, Ivanovo Polje, Končanica, Ljudevit Selo, Markovac, Miljanovac, Otkopi, Pakrani, Sirač, Šuplja Lipa, Vrbovac, Vukovije

Za vodoopskrbu VOS Daruvar koristi se površinska voda koja se zahvaća na ušću rijeke Sloboštine u rijeku Pakru (Bijelu), gdje voda prolazi kroz rešetku, a pijesak zaostaje u pjeskolovima, te se dalje odvodi transportnim cjevovodom do uređaja za kondicioniranje vode „Filteri“. Površinska voda je pod velikim utjecajem oborina i antropogenog djelovanja, te zbog toga biva zamućena.

Utjecaj oborina.
Utjecaj oborina.
Čista voda.
Čista voda.
Utjecaj šumarskih radova na zamućenje vode.

Uređaj za kondicioniranje pitke vode „Filteri“

Uređaj za kondicioniranje pitke vode „Filteri“ nalazi se u Donjim Borkima, a služi za pripremu pitke vode za vodoopskrbni sustav Daruvar.

Lokacija „Filtera“ u Donjim Borkima.

Priprema pitke vode sastoji se od sljedećih tehnoloških procesa: koagulacija, taloženje, filtracija i dezinfekcija klorom.

Procesna shema UKPV „Filteri Bijela“.

Sirova voda ulazi u koagulacijski reaktor, u kojem se ovisno o mutnoći i protoku, dozira koagulant aluminijev sulfat oktadekahidrat (AlSO₄ x 18H₂O, tzv. alaun), te se prema potrebi korigira pH, vapnenim mlijekom. Mjerač protoka i mjerač mutnoće sirove ulazne vode spojeni su na sustav upravljanja i nadziranja (NUS), na koji su spojene i dozirne crpke koagulanta, čime je doziranje kemikalija automatizirano. Posljedično dodatka alauna kao sredstva za bistrenje, u prerađenoj vodi se nalaze ostatci aluminija, koji se prate u analizama vode.

Spremnik koagulanta i dozirne crpke.

Nakon procesa taloženja u dvjema taložnicama, dekantirana, djelomično prerađena voda ide na postupak filtracije preko gravitacijskih pješčanih filtera. Za proces filtracije na raspolaganju su četiri filtarska polja s ispunom od kvarcnog pijeska i ukupnom radnom površinom od 48 m². Upravljanje radom filtara je ručno.

Gravitacioni pješčani filtri.

Nakon završnog postupka bistrenja vode – filtracije preko kvarcnog pijeska, voda se dezinficira upotrebom plinovitog klora, te šalje u transportni cjevovod iz kojega glavni dio ide prema vodospremama, a manji dio u sekundarne cjevovode prema potrošačima.

Skladište klora.
Sustav za dezinfekciju.
Sustav za dezinfekciju.
Sustav za dezinfekciju.
Skip to content