Vodoopskrbni sustav Ðulovac

Vodoopskrbni sustav Daruvar sastoji se od: vodozahvata Pakra-Sloboština, pomoćnog vodozahvata Pakra-Bijela, precrpnih stanica sirove vode Borik i Pakrani, uređaja za kondicioniranje vode „Filteri“, 5 vodosprema: Pakrani, Vinogradi, Daruvar, Vranjevina, Ječmenice, te vodoopskrbne mreže sa pripadajućim hidrantima, oknima i zasunima.

Ovim sustavom opskrbljuju se sljedeća naselja: Barica, Batinjani, Batinjska Rijeka, Bijela, Boriš, Brestovačka Brda, Daruvar, Daruvarski Brestovac, Daruvarski Vinogradi, Dežanovac, Dioš, Dobra Kuća, Doljani, Donji Borki, Donji Daruvar, Gornja Vrijeska, Gornji Borki, Gornji Daruvar, Imsovac, Ivanovo Polje, Končanica, Ljudevit Selo, Markovac, Miljanovac, Otkopi, Pakrani, Sirač, Šuplja Lipa, Vrbovac, Vukovije

Za vodoopskrbu VOS Daruvar koristi se površinska voda koja se zahvaća na ušću rijeke Sloboštine u rijeku Pakru (Bijelu), gdje voda prolazi kroz rešetku, a pijesak zaostaje u pjeskolovima, te se dalje odvodi transportnim cjevovodom do uređaja za kondicioniranje vode „Filteri“. Površinska voda je pod velikim utjecajem oborina i antropogenog djelovanja, te zbog toga biva zamućena.

Kaptaža Puklica.
Kaptaža Puklica.
Vodosprema Puklica.
Vodosprema Puklica.
Skip to content