Prigovori i reklamacije

Ukoliko imate prigovor na pruženu vodnu uslugu ili na naše poslovanje s Vama obratite nam se kako bismo bili u mogućnosti pravovremeno reagirati i sanirati sve nastale poteškoće.

Svoj prigovor možete podnijeti pisanim putem:
• osobno, u poslovnim prostorijama Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. na adresi Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar od ponedjeljka do petka, od 07:00 do 15:00 sati
• na adresu elektroničke pošte: dvio@dvio.hr
• na poštansku adresu: Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

Pisani prigovor na izdani račun može se podnijeti najkasnije u roku od 8 dana od njegova izdavanja.

Društvo je dužno odgovoriti pisanim putem na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka istog.

Napomena: Ukoliko podnosite pisani prigovor ili reklamaciju na račun, prigovor ili reklamacija ne odgađa plaćanje nespornog iznosa računa do datuma njegova dospijeća (navedenog na računu).

Skip to content